Skip to main content

Dromen...Wensen... Leg ze vast.

"Mijn redenen om een benoeming tot notaris te ambiëren in de gemeente Sittard-Geleen, met kantoor te Born zijn, in relatie tot het voorgaande, de volgende.

De belangrijkste reden is de liefde voor het vak. Omdat ik de mogelijkheid heb gehad om bij zeer van elkaar verschillende notariskantoren qua grootte, qua karakter als qua clientèle ervaring op te doen, heb ik een goed beeld kunnen vormen van welk soort kantoor bij mij past.

Het werk is zinvol. Het is mooi om daadwerkelijk iets toe te kunnen voegen. Vaak komen mensen in eerste instantie met lichte tegenzin naar het kantoor, omdat een notarisbezoek nou eenmaal een wettelijke basis kent. Maar de uitdaging is om telkens te kunnen aantonen wat de meerwaarde is, niet alleen door een goede uitleg van de stukken, maar ook de uitleg van mogelijk consequenties waarbij de persoonlijke situaties in de voorbeelden worden verwerkt.

De diversiteit die het beroep biedt is zeer aantrekkelijk. Geen dag is hetzelfde. Dit komt enerzijds doordat ik in de algemene praktijk werkzaam ben, maar anderzijds ook door de zeer verschillende mensen die ik tot mijn klantenkring mag rekenen. Door die diversiteit is het volgens mijn overtuiging dan ook onmogelijk om met standaardwerk een goed product te kunnen leveren." 

Citaat ondernemingsplan 2015 van notaris mr. C.T.P. Van Wersch.